Szpital Kliniczny Poznań

Ocena:

Rodzaj:

Szpital

Adres:

ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
woj. wielkopolskie

Telefon:

061-8549000

FAX:

Email:


Oddziały:


Apteka

Oddział Poznań, Apteka zakładowa
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Blok Operacyjny Kardiochirurgii

Oddział Poznań, Blok operacyjny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Blok Operacyjny Oddziałów Chirurgicznych

Oddział Poznań, Blok operacyjny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Blok Operacyjny Oddziałów Onkologicznych

Oddział Poznań, Blok operacyjny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Blok Operacyjny Oddziału Okulistyki

Oddział Poznań, Blok operacyjny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Centralna Sterylizatornia

Oddział Poznań, Sterylizatornia
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Dział Patomorfologii Nowotworów

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Hospicjum Domowe

Oddział Poznań, Hospicja domowe
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Hospicjum Stacjonarne

Oddział Poznań, Hospicja stacjonarne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Izba Przyjęć

Oddział Poznań, Izba przyjęć szpitala
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Laboratorium Farmakologii Klinicznej

Oddział Poznań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Laboratorium Hematologii Diagnostycznej

Oddział Poznań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Laboratorium Mikrobiologii

Oddział Poznań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Laboratorium Nr 1

Oddział Poznań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Laboratorium Nr 2

Oddział Poznań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Laboratorium Nr 3

Oddział Poznań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - A

Oddział Poznań, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Chemioterapii

Oddział Poznań, Oddział chemioterapii
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń - C

Oddział Poznań, Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń - D

Oddział Poznań, Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział Poznań, Oddział chirurgii onkologicznej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Dziennego Pobytu Hospicjum Palium

Oddział Poznań, Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Oddział Poznań, Oddział onkologii ginekologicznej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Oddział Poznań, Oddział hematologiczny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Kardiochirurgii - E

Oddział Poznań, Oddział kardiochirurgiczny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Kardiologii - F

Oddział Poznań, Oddział kardiologiczny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Kardiologii - G

Oddział Poznań, Oddział kardiologiczny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Poznań, Oddział medycyny paliatywnej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Nadciśnienia Tętniczego "H"

Oddział Poznań, Oddział chorób wewnętrznych
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych

Oddział Poznań, Oddział chorób metabolicznych
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Okulistyki - K

Oddział Poznań, Oddział okulistyczny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Oddział Pulmonologii

Oddział Poznań, Oddział pulmonologii
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Ośrodek Rehabilitacji

Oddział Poznań, Ośrodek rehabilitacji dziennej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Oddział Poznań, Ośrodek rehabilitacji dziennej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pododdział Hematologii i Transplantacji

Oddział Poznań, Oddział transplantacji szpiku
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pododdział Udarowy

Oddział Poznań, Oddział neurologiczny
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Alergologiczna

Oddział Poznań, Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Antynikotynowa

Oddział Poznań, Poradnia antynikotynowa
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Badań Okresowych

Oddział Poznań, Poradnia medycyny pracy
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Chemioterapii

Oddział Poznań, Poradnia chemioterapii
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Oddział Poznań, Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyń

Oddział Poznań, Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Chirurgii Serca

Oddział Poznań, Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Chorób Naczyń

Oddział Poznań, Poradnia chorób naczyń
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Chorób Sutka

Oddział Poznań, Poradnia onkologiczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Oddział Poznań, Poradnia onkologiczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Hematologiczna

Oddział Poznań, Poradnia hematologiczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Kardiologiczna

Oddział Poznań, Poradnia kardiologiczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Oddział Poznań, Poradnia kardiologiczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego

Oddział Poznań, Poradnia leczenia bólu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Leczenia Jaskry

Oddział Poznań, Poradnia leczenia jaskry
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

Oddział Poznań, Poradnia leczenia mukowiscydozy
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Leczenia Tlenem

Oddział Poznań, Zespół domowego leczenia tlenem
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Leczenia Zeza

Oddział Poznań, Poradnia leczenia zeza
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Oddział Poznań, Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

Oddział Poznań, Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych

Oddział Poznań, Poradnia chorób metabolicznych
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Obrzęku Limfatycznego

Oddział Poznań, Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Ogólna Okulistyczna

Oddział Poznań, Poradnia okulistyczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Okulistyczna Dziecięca

Oddział Poznań, Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Okulistyczna Siatkówki

Oddział Poznań, Poradnia okulistyczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Pulmonologii

Oddział Poznań, Poradnia pulmonologiczna
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Pulmonologii Wieku Rozwojowego

Oddział Poznań, Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Transplantacji Szpiku

Oddział Poznań, Poradnia transplantacji szpiku
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Poradnia Wad Serca

Oddział Poznań, Poradnia wad serca
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Badań Nieinwazyjnych Chorób Naczyń

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Układu Oddechowego

Oddział Poznań, Pracownia endoskopii
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Rytmu Serca

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Echokardiografii

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Elekrofizjologii Serca

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Elektrofizjologii Narządu Wzroku

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Endoskopii

Oddział Poznań, Pracownia endoskopii
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Ergometrii

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Fizjoterapii

Oddział Poznań, Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Hemodynamiki Serca

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Immunologii Diagnostycznej

Oddział Poznań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Oddział Poznań, Zakład medycyny nuklearnej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Naczyniowa

Oddział Poznań, Pracownia diagnostyki obrazowej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Ogólna

Oddział Poznań, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Perymetrii Okulistycznej

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia RTG

Oddział Poznań, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Testów Wysiłkowych

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Tomografu Komputerowego

Oddział Poznań, Pracownia tomografii komputerowej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia USG Doppler

Oddział Poznań, Pracownia USG
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia USG i Angiografii Fluoresceinowej

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Sekcja Psychologii Klinicznej

Oddział Poznań, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Sekcja Rehabilitacji

Oddział Poznań, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie

Sekcja Żywienia Pozajelitowego

Oddział Poznań, Pracownie inne
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Pokaż telefon

Pokaż na mapie
Biesiadowo Pizzeria Restauracja
Jelenia Góra
Wczytywanie...
Dane mapyDane do Mapy ©2012 Google - Warunki korzystania z programu
Dane mapy
Dane do Mapy ©2012 Google
Dane do Mapy ©2012 Google
Mapa
Satelita

Opinie (0):

Nie stety ale aktualnie nie posiadamy opini na temat Szpital Kliniczny Poznań możesz dodać jako pierwszy opinie :)

Dodaj Opinie:

Imię:


Opinia: